!

Kruksleutel 4,0 mm

opwindgat vierkant 4,0 mm

Kruksleutel 4,25 mm

opwindgat vierkant 4,25 mm

Kruksleutel 4,5 mm

opwindgat vierkant 4,5 mm

Kruksleutel 4,75 mm

opwindgat vierkant 4,75 mm

Kruksleutel 5,0 mm

opwindgat vierkant 5,0 mm

Kruksleutel 5,25 mm

opwindgat vierkant 5,25 mm

Kruksleutel 5,5 mm

opwindgat vierkant 5,5 mm

Kruksleutel 5,75 mm

opwindgat vierkant 5,75 mm

Kruksleutel 6,0 mm

opwindgat vierkant 6,0 mm

Kruksleutel 6,25 mm

opwindgat vierkant 6,25 mm

Kruksleutel 6,5 mm

opwindgat vierkant 6,5 mm

Kruksleutel 6,75 mm

opwindgat vierkant 6,75 mm

 

 

 

 

 

 

Kruksleutel 4,0 mm

opwindgat vierkant 4,0 mm

Kruksleutel 4,25 mm

opwindgat vierkant 4,25 mm

Kruksleutel 4,5 mm

opwindgat vierkant 4,5 mm

Kruksleutel 4,75 mm

opwindgat vierkant 4,75 mm

Kruksleutel 5,0 mm

opwindgat vierkant 5,0 mm

Kruksleutel 5,25 mm

opwindgat vierkant 5,25 mm

Kruksleutel 5,5 mm

opwindgat vierkant 5,5 mm

Kruksleutel 5,75 mm

opwindgat vierkant 5,75 mm

Kruksleutel 6,0 mm

opwindgat vierkant 6,0 mm

Kruksleutel 6,25 mm

opwindgat vierkant 6,25 mm

Kruksleutel 6,5 mm

opwindgat vierkant 6,5 mm

Kruksleutel 6,75 mm

opwindgat vierkant 6,75 mm

Luxe kruksleutel 4,0 mm

opwindgat vierkant 4,0 mm