!

Kruksleutel 1,75 mm

opwindgat vierkant 1,75 mm

Kruksleutel 2,0 mm

opwindgat vierkant 2,0 mm

Kruksleutel 2,25 mm

opwindgat vierkant 2,25 mm

Kruksleutel 2,5 mm

opwindgat vierkant 2,5 mm

Kruksleutel 2,75 mm

opwindgat vierkant 2,75 mm

Kruksleutel 3,0 mm

opwindgat vierkant 3,0 mm

Kruksleutel 3,25 mm

opwindgat vierkant 3,25 mm

Kruksleutel 3,5 mm

opwindgat vierkant 3,5 mm

Kruksleutel 3,75 mm

opwindgat vierkant 3,75 mm

Kruksleutel 4,0 mm

opwindgat vierkant 4,0 mm

Kruksleutel 4,25 mm

opwindgat vierkant 4,25 mm

Kruksleutel 4,5 mm

opwindgat vierkant 4,5 mm

Kruksleutel 4,75 mm

opwindgat vierkant 4,75 mm

Kruksleutel 5,0 mm

opwindgat vierkant 5,0 mm

Kruksleutel 5,25 mm

opwindgat vierkant 5,25 mm

Kruksleutel 5,5 mm

opwindgat vierkant 5,5 mm

Kruksleutel 5,75 mm

opwindgat vierkant 5,75 mm

Kruksleutel 6,25 mm

opwindgat vierkant 6,25 mm

Kruksleutel 6,5 mm

opwindgat vierkant 6,5 mm

Kruksleutel 6,75 mm

opwindgat vierkant 6,75 mm